พาราเซตามอล ปลอดภัย 100% จริงหรือ

พาราเซตามอลนั้นเป็นยาสามัญประจำบ้านที่หลายๆ คนคุ้นเคยเป็นอย่างดี ที่ทุกบ้านบ้านมีติดไว้เพื่อใช้ในการลดไข้และบรรเทาอาการปวดเป็นยาที่ หาซื้อได้ง่ายเป็นยาที่ไม่อันตราย ดาราหนังโป๊ซับไทยนิยมกินเพื่อลดอาการไข้ก่อนเริ่มถ่ายทำหนังโป๊ซับไทย แต่ในขณะเดียวกันมีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน จึงได้มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาพาราเซตามอลที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเป็นการให้ความรู้ต่อประชาชนนำไปสู่การใช้ยาให้เกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
ทำความรู้จักกับยาพาราเซตามอล
ยาพาราเซตามอลกินยาบรรเทาอาการปวด เล็กน้อยถึงระดับปานกลางและบางครั้งยังใช้ลดไข้ในเด็กและผู้ใหญ่ เป็นยาสามัญประจำบ้านและเป็นยาที่ไม่อันตราย ยาพาราเซตามอลออกฤทธิ์ในการยับยั้งสารเคมีบางชนิดในสมองของคน ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด เช่นสายไพรสดาแกลนดิน ทำปฏิกิริยา ชักนำให้เกิดกลไกในการลดอุณหภูมิหรือลดไข้ของร่างกาย สามารถทำให้คุณดูหนังโป๊ซับไทยยาวๆแม้จะปวดหัว
การใช้ยาพาราเซตามอล
– นิทานกินยา 1 ครั้งใช้ยางขนาด 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
– ทานครั้งละ 1-2 เม็ดทุกๆ 4-6 ชั่วโมง
– ไม่ควรทานเกิน 8 เม็ดหรือ 4 กรัมต่อวัน
– สามารถกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ดาราหนังโป๊ซับไทยจะกินก่อนเริ่มถ่ายทำเพื่อลดความเจ็บปวดของร่างกาย ที่เกิดขึ้นภายหลังถ่ายทำหนังโป๊ซับไทยเสร็จ
– ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่องหรือน้ำหนักตัวน้อย จะต้องมีการปรับขนาดยา
– ยารักษาตามอาการหากไม่มีอาการปวดหรือไม่มีไข้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทานยา
– ในกรณีที่ลืมทานยาสามารถทานได้ทันทีที่นึกขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยา

ปัญหาที่พบจากการใช้ยาพาราเซตามอลใช้ยาพร่ำเพรื่อ
การทานยาพาราเซตามอลพร่ำเพรื่อติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆอาจจะส่งผลให้ตับทำงานบกพร่องได้โดยเฉพาะการกินยาร่วมกับแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการตับอักเสบได้ หาก
มีอาการรุนแรงมากอาจจะมีอาการสมองเสื่อมจากโรคตับเสียชีวิตได้

ข้อห้ามข้อควรระวังในการใช้ยาพาราเซตามอล
– หากมีภาวะที่การทำงานของตับที่ผิดปกติต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเสมอ
– ห้ามใช้ยากับคนที่แพ้พาราเซตามอลเด็ดขาด อาการแพ้ยาได้แก่ มีผื่นขึ้นหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก
– การใช้ยาที่หมดอายุแล้ว
การเก็บรักษายาพาราเซตามอล
– เก็บในภาชนะที่ปิดแน่นสนิท
– เก็บให้พ้นความร้อนและแสงแดด อย่าให้อยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส
– เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง แต่ต้องสามารถหยิบได้ง่ายเมื่อจำเป็นต้องใช้
– ยาเก็บหญ้าในที่ชื้นจะทำให้ยานั้นเสื่อมสภาพ